Rotskär

fjarilsvandring_pa_Rotskar.jpg
Fjärilsvandring på Rotskär

Älvkarleby kommun har tillsammans med Upplandsstiftelsen beviljats LONA medel för att utreda en framtida naturreservatsbildning på Rotskär. Inom projektet kommer ett förslag till avgränsning av reservatet tas fram, med förslag till föreskrifter och skötselplan. En tillgänglighetsutredning kommer att göras och en informationsplan tas fram för den informations-, service-, och tillgänglighetsnivå som ska finnas i området.

Rotskär är idag ett populärt tätortsnära friluftsområde i Skutskär. Utredningen kring ett framtida naturreservatsbildning kommer behöva väga bevarandet och utvecklandet av områdets natur- och friluftsvärden mot kommunens behov av mark för framtida bebyggelse.

Projektperiod:

2020-2021

Finansiering:

LONA samt Upplandsstiftelsen

Parter:

Upplandsstiftelsen samt Älvkarleby kommun

Del av län det berör:

Älvkarleby

Kontakt:

Nic Kruys

LONA_logo.JPG