Restaurering av Dalbyviken

800px-Sothons-6_WikimediaCommons__David_Castor.JPG
Foto: David Castor (Wiki. commons)

Sammanfattning
Syftet med projektet är att skapa mer attraktiva miljöer för våtmarksfåglar så att fler fåglar rastar och häckar i viken samt att öka upplevelsevärdet för besökare i området. Syftet ska nås genom att fräsa vassområden, klippa näckrosor och tuvfräsa betesmarker. Projektet är ett lokalt initiativ och drivs av Föreningen Dalbyviken i samverkan med övriga parter.

Projektperiod
2014–2015

Finansiering
LONA, Uppsala kommun, Föreningen Dalbyviken och Upplandsstiftelsen

 

Parter
Uppsala kommun, Föreningen Dalbyviken och Upplandsstiftelsen

Del av län det berör
Uppsala kommun 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Frida Hermanson

LONA_logo.JPG