Björns skärgård

2._utsikt_fran_fyrvaktarbostaden_MA.jpg
Foto: Martin Amcoff

Sammanfattning

Genom projektet vill vi restaurera utvalda delar av skärgårdens naturmiljöer samt tillgängliggöra området för allmänheten genom etablering av uppmärkta stigar, rastplatser och information.

Syftet med projektet är att underlätta för allmänheten att med enkla anordningar kunna uppleva en oexploaterad skärgårdsmiljö utan att för den delen störa områdets bevarandevärden.

Projektperiod:

2018-2020

Finansiering:

LONA och ingående parter

Parter:

Tierps kommun, Upplands ornitologiska förening, Upplandsstiftelsen

Del av län det berör:

Tierp

Kontakt: Martin Amcoff

Läs mer..