Gröna kunskapshuset

Länets naturskolor - gröna kunskapshuset Östa - ctl00_cph1_mainimg
Foto: Inga-Britt Persson

I en fantastisk natur- och kulturmiljö i nordvästra hörnet av Heby kommun invid Färnebofjärdens nationalpark och Östahalvöns naturreservat ligger Gröna kunskapshuset. Sedan 2005 bedrivs ett kommunalt naturvårdsprojekt med syfte att på olika sätt öka kunskapen om hållbart bruk av landskapet. För detta har bidrag givits till att skapa en stor utställning med koppling till miljömålet levande skogar, som invigdes våren 2009. En viktig del i projektet är att skapa en mötesplats för olika utbildningsnivåer. Högskolor och universitet använder idag lokalerna för kursverksamhet.

Våren 2014 startade ett Lona-projekt på tre år för att bedriva naturskoleverksamhet i Heby kommun. Många skolklasser fick lära in ute tillsammans med Inga-Britt och Jonny. För närvarande saknar Heby kommun naturskoleverksamhet.

Förutom ovanstående är Gröna kunskapshuset också en mötesplats för näringsliv, föreningar och allmänhet. Hit kommer man för upplevelser i inne- och uterummet. Man kan till exempel hyra kanot, delta i guidade turer, följa vandringsleder, hyra möteslokal och mycket annat.


Kontaktperson:
Inga-Britt Persson
ingabritt.persson(a)gkh.se

Läs mer om naturskolor i hela landet på naturskoleföreningens hemsida. www.naturskola.se

Läs mer på Gröna Kunskapshusets egen hemsida www.gkh.se