Knutpunkt Äspskär

Aspskar_JL_2012.jpg
Äspskär

Äspskär är en populär utgångspunkt för besök i skärgården. Härifrån når man exempelvis naturområdena Rävsten och Gräsö Östra skärgård. Det är också en viktig hamnplats och angöringsplats för boende på öarna söder om Gräsö, färdtjänst, Sjöräddningen, kommunen med flera. Sedan länge har det funnits behov av att skapa fler parkeringsplatser för att möta behovet sommartid.

Upplandsstiftelsen arbetar tillsammans med Gräsö södra skärgårds intresseförening och Östhammars kommun med att åtgärda behovet av parkeringsplatser. Under 2018 har Länsstyrelsen beviljat medel från Landsbygdsprogrammets projekstöd. 

Kommunen har fattat beslut om bygglov  under 2019. Arbetet med att bygga parkeringarna kommer att göras september - december 2019. 

Projektperiod

2016-2020

Finansiering

Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 (delvis finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Parter

Gräsö södra skärgårds intresseförening, Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen

Del av länet som berörs

Östhammars kommun, Gräsö

Kontaktperson

Elisabet Odhult


 EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfarg.JPG