Fågeltorn Hosjön

Fageltornet_Stormossen_Osta_20121129c_webben_GA_.jpg
Fågeltorn Östa naturreservat

Projektet omfattar ett nytt fågeltorn, spänger, stig, renovering av vindskydd och parkeringsplats. Initiativet till projektet kommer från Almunge Knutby ornitologiska förening.

Projektperiod

2017-2020

Finansiering

Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 (delvis finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Parter

Almunge Knutby ornitologiska förening,, Uppsala kommun, Bergvik skog, privata markägare, Upplandsstiftelsen

Del av länet som berörs

Uppsala

Kontaktperson

Elisabet Odhult


EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfarg.jpg