Gräsö trägärdesgårdar

Gardesgardbygge_GrasoGard2014_AW.JPG
Gärdsgårdsbygge

Projektet omfattar uppbyggnad och restaurering av trägärdesgårdar på Gräsö.

Projektperiod

2017-2019

Finansiering

Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 (delvis finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Parter

Markägare, Länsstyrelsen och, Upplandsstiftelsen

Del av länet som berörs

Östhammars kommun, Gräsö

Kontaktperson

maria.hoflin@upplandsstiftelsen.se


EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfarg.jpg