Kursdag om miljö och kretslopp i förskolan 15/9

Miljo_kretslopp_25_sept_2015_01_AS.jpg

Dagen handlar om hur man kan jobba med miljö och kretslopp med förskolebarnen. Vi undersöker kretslopp i naturen och sätter igång experiment som ni sedan kan arbeta vidare med i er barngrupp. Vi odlar skott och groddar, gör en kretsloppsflaska och visar hur man kan ha  gråsuggor, maskar eller guppyfiskar som husdjur.

 

För vem: pedagoger i förskolan

När: 15 september kl. 9.00–15.30

Var: Uppsala Naturskola i Hammarskog

Kostnad: 600kr + moms

Anmäl till:  naturskolan@uppsala.se senast 15 augusti

Läs hela programmet här


» Tillbaks till fler aktiviteter