Din väg: 

Kontakta oss

Spillkraka_19790516a_webben_GA_.jpg
Foto: Gillis Aronsson

Kontakta oss

Telefon kansli: 018-611 62 71                                                                                                        
Fax: 018-51 16 98                                                                                                           
E-postadress
: info@upplandsstiftelsen.se
Information om Upplandsleden:
070-611 60 70

Direktnummer hittar du under personal i menyn till vänster. OBS att de flesta hos oss nu enbart har mobiltelefon. E-post till person: fornamn.efternamn@upplandsstiftelsen.se

Hitta till vårt kansli

Besöksadress fr.o.m den 19/9-2016: Storgatan 27, Uppsala

Vår postadress (ej fakturaadress)

Postadress fr.o.m den 19/9-2016: Upplandsstiftelsen, 751 85 Uppsala

Vår fakturaadress

Fakturaadress via post: Upplandsstiftelsen, FE 81, Box 6363, 751 35 Uppsala. Ref. nr (USxxxxxxx)

Fakturaaress via e-post: e-faktura@lul.se  (Alla e-postfakturor måste vara i pdf-format)

Vi har elektronisk fakturahantering vilket ställer krav på att vissa uppgifter måste finnas med på fakturan.  Ett referensnummer måste alltid anges som Ref (USxxxxxxx där x är siffror som anger vår referensperson). Fakturorna ska skickas till fakturaadressen (via post eller e-post) och inte till stiftelsens postadress.

Allt som skickas till fakturaadressen scannas in. Skicka helst bara en faktura per brev/e-post.

Här kan du läsa mer om vad som måste finnas angivet på fakturan.

Vårt Organisationsnr, Plus- och Bankgiro samt Swish

Org nr: 817000-7093

PlusGiro: 17 44 95-2

Bankgiro: 943-0919

Swish nr: 123 676 31 06

Skriv ut