Man i rullstol och kvinna vandrar

... har vi påbörjat projektet "Träffpunkten flyttar ut" - med målet att fler äldre ska få möjlighet att vara ute i naturen regelbundet!

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfondenoch kommer att pågå under tre år. Vi arbetar tillsammans med träffpunkter och trygghetsboenden i länet för att skapa möjligheter för fler äldre att vara utomhus regelbundet. 

Varför? 

Ur ett folkhälsoperspektiv finns det finns mycket att vinna på att fler kommer i ut mer. Att ta steget ut i naturen ger flera positiva hälsoeffekter. Det stimulerar till fysisk aktivitet, gör det lättare att träffas och naturen i sig bidrar till att minska stress. 

Hur jobbar vi? 

I samverkan med träffpunkter och trygghetsboenden i Uppsala kommun har vi startat upp med inspirationsträffar för personal. Dessutom finns möjlighet till aktiviteter som vi är med och arrangerar och de som vill kan låna material till sin verksamhet. Målet är att under projektet även jobba i andra delar av länet. 

Vill du veta mer? 

Vill du att vi kommer till din träffpunkt/ mötesplats för seniorer? Hör gärna av dig till oss! 

Läs mer på projektsidan eller ta kontakt med Eva Arnemo, tel. 070-611 60 48

Följ oss gärna på instagram @traffpunkten_flyttar_ut

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Covid-19, hur tänker vi?

Hela samhället påverkas just nu av spridningen av covid-19 och det är viktigt att vi alla hjälps åt att bromsa utvecklingen. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Uppsalas rekommendationer. Det innebär att rekommendationerna kan komma att ändras.

  • Håll avstånd!
  • Tvätta händerna. Våra torrtoaletter har ofta handsprit, men ta för säkerhets skull med egen handsprit eller tvål och vatten.
  • Undvik kollektivtrafik, särskilt i rusningstid. 
  • Ta hänsyn till dina medmänniskor och till naturen!