Monster_i_vatten.jpg
En av finalistbilderna i fototävlingen, "Mönster i vatten". Fotograf: Anna Jansson

 ... kan du se de vinnande bidragen från sommarens fototävling i en fotoutställning på Biotopia. Alla bilder är från Upplandsleden och kan ses i kategorierna "Vandring", "Detaljer" och "Landskap". 

Som en del i firandet av Upplandsledens 40-års jubileum ordnade vi en fototävling under sommaren. De vinnande bidragen kan du nu se som fotoutställning på BiotopiaUtställningen pågår till den 18 oktober. Covid-19, hur tänker vi?

Hela samhället påverkas just nu av spridningen av covid-19 och det är viktigt att vi alla hjälps åt att bromsa utvecklingen. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Uppsalas rekommendationer. Det innebär att rekommendationerna kan komma att ändras.

  • Följ de allmänna rekommendationer som gäller i och med coronautbrottet även i naturen.
  • Tvätta händerna. Vi jobbar på att förse våra torrtoaletter med handsprit. Men ta för säkerhets skull med egen handsprit eller tvål och vatten.
  • Vad transporten till och från naturen kan innebära i form av smittspridning.
  • Ta hänsyn till dina medmänniskor och till naturen.