Rikkärr och Väddnätfjäril

Hotade arter - Rikkärr och Väddnätfjäril - ctl00_cph1_mainimg
Den sällsynta väddnätfjäril trivs på en av de kalkfuktängar som vi arbetar med. Foto: Pär Eriksson

Upplandsstiftelsen arbetet med rikkärr, kalkfuktängar och väddnätfjäril berör främst Älvkarleby kommun och är en del av projektet Ekologisk landskapsplanering Dalälven (ELP Dalälven) som Upplandsstiftelsen bedrivit kring Dalälven sedan 1998.

De objekt som vi arbetar med har framkommit genom en rad olika naturinventeringar Upplandsstiftelsen och Naturskyddsföreningen genomfört i landskapet. De objekt där det genomförts åtgärder under de senaste tio åren är Högmokällan, Kalkugnen, Lummerbäcken, Forsängarna och Komossängen. Arbetet har skett i nära samverkan med Bergvik skog. Åtgärderna på Komossängen som är Natura 2000 område finansieras delvis av N2000-medel.

Mer information

Läs mer i åtgärdsprogrammet för rikkärr.
Läs mer i åtgärdsprogrammet för väddnätfjäril.

Kontakt Upplandsstiftelsen

Pär Eriksson