Lägerskola på Rävsten

DSC_3088.jpg
Foto: Kerstin Söderberg

Mycket talar för Rävsten som lägerskoleplats. Man bor billigt i rejäla stugor med självhushåll. Naturen på ön har mycket att erbjuda och är gratis.

Vi tillhandahåller inte något komplett lägerskolepaket. Detta ställer givetvis lite större krav på lärarens/ledarens kreativitet och engagemang men det passar många. Här på Rävsten finns goda möjligheter till ett lyckat läger.

Rävsten har mycket att erbjuda

På Rävsten kan man gå i skogen och titta på olika växter och djur eller så kan man ro med båten (till varje stuga hör en roddbåt, flytvästar finns att låna) och titta på växter och djur som finns i vattnet. På ön finns också en stigslinga som heter Rävspåret. Längs med stigen finns det informationstavlor om djur, natur och Rävstens historia.

Lek och idrott är ett vanligt inslag i programmet. Här kan ni låna fotboll, badminton, vollyboll, boule, kubb mm. Vi har även lite spel och böcker som man kan låna i vår reception. Ni kan också hyra vårat välutrustade kök och vår samlingslokal Stallet om ni vill laga mat tillsammans en kväll. Ni kan också laga gemensam mat i t.ex. kokgropar om man är lite händig eller ha en gemensam grillmiddag vid någon av grillplatserna.

Utrustning och material att låna

Från och med våren 2017 finns det utrustning att låna för att kunna undersöka livet på land och i vatten. Förteckning över utrustning och förslag på hur man kan göra med eleverna ingår också och finns listat i pdfer som du kan använda i dina förberededelser. Du hittar dem i nedanståennde länk.

Läs mer om läger- och naturskola här!

Info om Rävstens historia

Vi har ett häfte om Rävstens historia som ni kan beställa av oss och använda när ni besöker Rävsten.

Med klassen till Rävsten?

Skriv gärna ut denna pdf och ta med till oss. Innehåller kartor och annan information.

Bild_Infor_din_vistelse_150313.JPG

Infor_vist_Ravsten_150303.pdf