Verksamhet

Gräsöfonden - Verksamhet - ctl00_cph1_mainimg
Gräsö har mycket att erbjuda för den som söker naturupplevelse. Här syns en av utsikterna från Högklyksberget. Foto: Anett Wass

Gräsön, som ligger i norra Uppland, har en unik natur, kust och skärgård med mycket höga naturvärden. Öns kulturlandskap är ett resultat av århundranden med slåtter och beteshävd. Bondens arbete och djurens bete har skapat ett varierat landskap med ett rikt utrymme för växter och djur. Gräsön har också mycket höga värden för friluftsliv och naturturism, då ön erbjuder besökare tillgång till öppet hav, oexploaterade stränder och en attraktiv skärgård.

Löpande verksamhet

Ett av de största hoten mot Gräsöns natur–, kultur och friluftsvärden är nedläggningen av jordbruk och upphörd hävd. Gräsöfonden arbetar för att motverka denna trend genom att tillsammans med markägare och andra intresserade bevara och vårda kulturlandskapet i Gräsö socken. Detta gör bland annat genom utlåning av en slåtterbalk, utdelning av ekonomiskt stöd till landskapsvårdande insatser traditionella byggnader och landskapselement samt information om kulturlandskapets värden.

Läs mer i verksamhetsberättelsen, se länk till höger.

Projektverksamhet

Gräsöfonden deltar då och då i olika projekt som ligger i linje med fondens stadgar. Projekten skapar nya förutsättningar att arbeta med Gräsöns natur- och kulturlandskap liksom lägger grund för samarbete med andra organisationer och föreningar. Läs mer om projektverksamheten i menyn till vänster.


 

Infokort om Gräsöfonden

GF_kort_A5_2017.jpg

Verksamhetsberättelse

Läs mer om Gräsöfondens verksamhet i de senaste verksamhetsberättelserna.

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016