Gräsöfondens styrelse

AdamEva_AP_.jpg
Adam och Eva. Foto: Anett Wass

Gräsöfondens styrelse består av 7 ledamöter med var sin personlig suppleant som representerar lokala och regionala intressen. Förutom styrelsen finns det även en arbetsgrupp som bidrar med konstruktiva idéer och ser till att besluten från styrelsen blir verklighet.

Styrelse 2015–2018

Jacob Spangenberg, ordf. (Östhammars kommun, C) 
Anders Hedström, vice ordf. (Upplandsstiftelsen, MP) 
Magnus Högström, andre vice ordf. (LRF)
Lennart Owenius (Östhammars kommun, M)
Anders A Aronsson (Upplandsstiftelsen, L)
Niklas Wahlund (Gräsö Hembygdsförening)
Mikael Pettersson (Gräsö Skärgårdsråd)

Ersättare

Margareta Widén Berggren (Östhammars kommun, S)
Lennart Brolin (Östhammars kommun, M)
Håkan Collin (Upplandsstiftelsen, S)
Hans Gustavsson (Upplandsstiftelsen, C)
Roger Jansson (Gräsö Skärgårdsråd)
Göran Törnqvist (Gräsö Hembygdsförening)
Alexander Lindgren (Gräsö Turism)

Revisorer

Mats Sjöborg (Östhammars kn)
Knut Rexed (Upplandsstiftelsen) 

Gunnar Rydvall (Östhammars kn. ers.)
Anna Wiklund (Upplandsstiftelsen ers.)

Arbetsgruppen

Camilla Andersson 
Maria Hoflin
Kristina Mattsson 
Kerstin Söderberg