Lertäkten i Älvkarleby

20150520_115451_resized.jpg
20150520_115755_resized.jpg
20150520_120257_resized.jpg

Mitt i Älvkarleby samhälle ligger det en gammal lertäkt. I dag syns den inte som mer än en liten pöl. Men trots det finns det mycket liv i den lilla våtmarken. En dag undersökte några klasser från Sörgärdets skola vad som fanns där. Här ser du några bilder från den dagen.

20150520_125121_resized.jpg

20150520_122000_resized.jpg

Skoldagen i Älvkarleby är del av LONA-projektet Hitta ut i Älvkarleby 2015-2017.
I projektet har vi också:

  • Gjort en natur- och kulturstig: Kungarnas promenad
  • Lyft fram naturvärdena på ängarna vid gölen i Älvkarleby
  • Tagit fram en friluftskarta över kommunen
  • Gjort en utställning om kommunens natur och en för golfbanans natur
  • Gjort naturvårdsåtgärder på golfbanan och utställning om golfbanans natur