FiNA, Folkhälsa i natur för alla


Vad är FiNA?

Många personer med funktionsnedsättning upplever att de har en sämre hälsa. Att komma ut i naturen motiverar till fysisk aktivitet och ger social gemenskap vilket i sin tur leder till ökat välmående. 

FINA syftar till att personer med funktionsnedsättning ska vara regelbundet aktiva i naturen. Naturen får oss att vilja röra oss mer, den ger lugn, möjlighet att mötas och att utveckla intressen. Att röra sig är bra för alla och naturen utgör också en bra arena för rörelse. 

Under 2016-2018 har vi tillsammans med deltagarna utvecklat arbetssätt för att skapa möjligheter att vara i naturen med utgångspunkt från de förutsättningar som finns i gruppen.

Under 2019-2020 fortsätter vi att erbjuda stöd för att kicka i gång uteverksamhet, utbildning av personal och vi planerar att skapa naturnätverk för personal.

Målsättningar 

  • Att personer med olika funktionsnedsättningar och med stöd av aktuellt nätverk* är regelbundet i naturen. 
    * Exempelvis närstående, personal inom boende, skola eller daglig verksamhet

Verksamhet

Med start 2016 har vi provat ut ett arbetssätt tillsammans med olika grupper. I april 2018 har vi arbetat tillsammans med ett 10-tal grupper från t.ex. skola, boenden, träffpunkt och assistansbolag för att skapa regelbundna aktiviteter i naturen. 

I FINA arbetar vi också med att:

  • skapa handledningar och tips om uteaktiviteter som ska finnas på webben.
  • ta fram informationsmaterial om relevant natur anpassat till målgruppen.
  • arbeta med tillgänglighetsåtgärder i naturen.
  • driva nätverket Samverkan för tillgänglig natur.

Hur går det till att starta uteverksamhet?

  • Vi arrangerar en utedag tillsammans med er som ger en idé om hur en aktivitet kan se ut. 
  • Tillsammans med brukare och personal lägger vi sedan upp en plan för uteverksamheten utifrån gruppens intressen och förutsättningar. 
  • Vi har utbildningar för personal och är sedan med och coachar efter behov längs vägen. 

Kontakta Eva Arnemo om ni är intresserade av att vara med i projektet: Eva Arnemo 070-611 60 48, eva.arnemo(a)upplandsstiftelsen.se


Rapport, FiNA 2016–2018
Ladda ner rapporten om arbetet med FiNA, Folkhälsa i Natur för Alla under åren 2016–2018.

Rapport, FiNA 2016–2018

Ut med FINA 2018–2020
Vi forsätter arbeta med FINA. Är ni intresserade av att vara med, läs mer under länken nedan.

Ut med FINA 2018–2020

Kontaktperson: Eva Arnemo 070-611 60 48

Filmer om FiNA
Klicka på symbolen för undertext i nederkant av bilden om du vill få filmen textad. 

Fiske med Brukarassistans

Matte ute med Enögla särskola

Ladda ner material
På sidan Material till aktiviteter har vi samlat pdf:er med olika övningar som du kan skriva ut.

Finsiering 
2015 fick Upplandsstiftelsen ett utökat folhälsouppdrag från Region Uppsala. Under 2016-2018 har vi utvecklat verksamheten med stöd av Region Uppsala och Länsstyrelsen. 2018-2020 driver vi projektet Ut med FINA med stöd av Skogssällskapet.

Samverkansparter
Region Uppsala, Länsstyrelsen, kommunerna i Uppsala län, Biotopia, HSO Uppsala län, Upplands idrottsförbund, Friluftsfrämjandet Uppsala, Skogstur, MM Tillgänglighet och miljö mfl