FiNA, Folkhälsa i natur för alla


Vad är FiNA?

Många personer med funktionsnedsättning upplever att de har en sämre hälsa. Att komma ut i naturen motiverar till fysisk aktivitet och ger social gemenskap vilket i sin tur leder till ökat välmående. 

Genom FINA vill vi skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att utöva friluftsliv och därigenom bidra till en förbättrad folkhälsa. 

Vi arbetar med grupper från träningsskola, boenden, träffpunkter och assistansbolag. Vi har även provat arbetssättet på Träffpunkter och Trygghetsboenden för äldre. 

Verksamhet

Under 2016 - 2018 har vi tillsammans med olika grupper utvecklat arbetssätt för att vara i naturen med utgångspunkt från de förutsättningar som finns i gruppen. 

2019 - 2020 fortsätter vi att erbjuda stöd för att starta uteverksamhet med grupper och  utvecklar arbetet med utbildningar för personal. Vi planerar även att skapa ett nätverk där personal från olika verksamheter kan mötas och dela erfarenheter av uteverksamhet med grupper.

I FINA arbetar vi även med:

  • sammanställa material med tips på vad man kan göra när man är ute
  • informationsmaterial om tillgänglig natur
  • tillgänglighetsåtgärder i naturen
  • nätverket Samverkan för tillgänglig natur

Hur går det till att starta uteverksamhet?

  • Vi arrangerar en utedag tillsammans med er som ger en idé om hur en aktivitet kan se ut. 
  • Tillsammans med brukare och personal lägger vi sedan upp en plan för uteverksamheten utifrån gruppens intressen och förutsättningar. 
  • Vi håller utbildningar för personal och är sedan med och coachar efter behov. 


Kontakta Eva Arnemo om ni är intresserade av att vara med i projektet!

Kontaktpersoner

Eva Arnemo 070 611 60 48

Sara Beckman 072 469 06 35

Rapporter

FiNA 2016 – 2018
Ladda ner rapporten om arbetet med FiNA år 2016–2018.

Rapport, FiNA 2016–2018

Ut med FINA 2018 – 2020
Vi forsätter arbeta med FINA. Läs mer om arbetet under länken nedan.

Ut med FINA 2018–2020


Filmer om FiNA
Klicka på symbolen för undertext i nederkant av bilden om du vill få filmen textad. 

Fiske med Brukarassistans

Matte ute med Enögla särskola

Ladda ner material
På sidan Material till aktiviteter har vi samlat tips på olika övningar som du kan skriva ut och använda i er verksamhet.

Finansiering 
2015 fick Upplandsstiftelsen ett utökat folhälsouppdrag från Region Uppsala.

2016 - 2018 har vi utvecklat verksamheten med stöd av Region Uppsala och Länsstyrelsen. 

2018 - 2020 driver vi projektet Ut med FINA med stöd av Skogssällskapet.

Samverkansparter
Region Uppsala, Länsstyrelsen, kommunerna i Uppsala län, Skogssällskapet, Biotopia, HSO Uppsala län, Upplands idrottsförbund, Friluftsfrämjandet Uppsala, Skogstur, MM Tillgänglighet och miljö mfl