Arbete med Smultronställen

74AU3619_RT16.TIF
Smultronställen står för ett bra utflyktsmål i naturen. Foto: Mats Wilhelm

Bättre information om naturen, lätt att hitta ut,
bra på plats

Genom verksamheten Smultronställen i naturen vill vi göra det lätt komma ut i naturen. Till ett smultronställe ska det vara lätt att hitta, och väl framme ska alla förutsättningar finnas för ett bra besök. 

Vi arbetar med att:
• Skapa fler smultronställen och fortsätta att utveckla de vi har.
• Kontinuerligt förbättra informationen på vår hemsida www.smultronstallen.nu och på Biotopia.
• Ordna guidningar och aktiviteter.
• Utveckla lokala informationsplatser ute i kommunerna.
• Jobba vidare med geocaching i våra smultronställen.
• Göra våra smultronställen mer tillgängliga för alla människor, oavsett t ex brist på körkort eller funktionshinder.

Vad är ett smultronställe?
Ett smultronställe är ett utflyktsmål med höga natur- och friluftsvärden som är trevligt och tillgängligt för besökare. Ett Smultronställe i naturen klarar uppsatta kvalitetsmål enligt en definierad checklista och har godkänts av styrgruppen. Ett smultronställe ska vara tillgängligt för alla och saknar därför inträde. Det finns ett 30-tal smultronställen i länet och fler är på gång.

Vi vill locka dig ut!
Arbetet med smultronställen är ett sätt att göra det lätt för länsinvånarna att ge sig ut i naturen genom att kvalitetssäkra utflyktsmål och sprida information om dem. Nav för informationen är vår hemsida och Biotopia. För att göra smultronställena kända och besökta arbetar vi också med guidningar och aktiviteter. En styrgrupp bestående av representanter från ingående parter leder arbetet.

Med folkhälsan i fokus
Genom detta arbete vill vi ge en god service till länsinvånarna, och därmed bidra till högre livskvalitet liksom förbättrad folkhälsa. Samtidigt höjer vi vår egen kompetens vad gäller förvaltning av områden och information om dessa.

Vilka står bakom?
Smultronställen i naturen är ett samarbetsprojekt. Upplandsstiftelsen står tillsammans med kommunerna Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Östhammar och Älvkarleby bakom arbetet. Upplandsstiftelsen är samordnare och har huvudansvaret för hemsidan.

För information kontakta Karolina Vessby tel. 018-611 62 84, 070-511 69 94
Egen hemsida: Smultronställen i naturen.
 

 

Hitta ett smultronställe som passar dig på sidan Naturtipset!