Arbete med Smultronställen

74AU3619_RT16.TIF
Smultronställen står för ett bra utflyktsmål i naturen. Foto: Mats Wilhelm

Bättre information om naturen, lätt att hitta ut,
bra på plats

Genom verksamheten Smultronställen i naturen vill vi göra det lätt komma ut i naturen. Till ett smultronställe ska det vara lätt att hitta, och väl framme ska alla förutsättningar finnas för ett bra besök. 


Vi arbetar med att:
• Skapa fler smultronställen och fortsätta att utveckla de vi har.
• Kontinuerligt förbättra informationen på vår hemsida www.smultronstallen.nu , i Naturkartan och på Biotopia. 
• Göra våra smultronställen mer tillgängliga för alla människor, oavsett t ex avsaknad av körkort eller ett funktionshinder.

Vad är ett smultronställe?
Ett smultronställe är ett utflyktsmål med höga natur- och friluftsvärden som är trevligt och tillgängligt för besökare. Ett Smultronställe i naturen klarar uppsatta kvalitetsmål enligt en definierad checklista och har godkänts av styrgruppen. Det finns nära 50 smultronställen i länet och fler är på gång.

Med folkhälsan i fokus
Genom detta arbete vill vi ge en god service till länsinvånarna, och därmed bidra till högre livskvalitet liksom förbättrad folkhälsa. Samtidigt höjer vi vår egen kompetens vad gäller förvaltning av områden och information om dessa.

Vilka står bakom?
Smultronställen i naturen är ett samarbetsprojekt. Upplandsstiftelsen står tillsammans med alla länets kommuner bakom arbetet. Upplandsstiftelsen är samordnare och har huvudansvaret för hemsidan. Arbete styrs genom en styrgrupp med representanter från Upplandsstiftelsen och kommunerna.

För information kontakta Karolina Vessby tel. 018-611 62 84, 070-511 69 94
Läs mer: Smultronställen i naturen.
 

 

Hitta ett smultronställe som passar dig på sidan Naturtipset!