Friluftsliv och folkhälsa

Sv - Friluftsliv & Folkhälsa - ctl00_cph1_mainimg
På upptäcktsfärd i Enköpingstrakten. Det finns mycket att se! Foto: Karolina Vessby

Upplandsstiftelsen har i uppdrag att främja friluftslivet i Uppsala län.
Vi vill göra det lättare att komma ut i naturen. Många människor uppskattar att vara ute i skog och mark. Vi är övertygade om att mer friluftsliv i längden ger högre livskvalitet och bättre folkhälsa.

Platser att vara på och information om naturen

  • Genom Upplandsleden, kanotleder, Smultronställen i naturen och våra naturområden arbetar vi för att skapa bra besöksmål, stigar och leder. 
  • På vår hemsida, i foldrar och i Naturkartan finns information om Smultronställen, våra naturområden och leder. Vi samverkar med Biotopia, biologiskt museum i Uppsala, som fungerar som "naturens turistbyrå". 

Folkhälsa och tillgänglighet

  • Vi strävar för att göra naturen mer tillgänglig för alla. I valda naturområden gör vi anpassningar av t ex toaletter, stigar och rastbord.
  • Även information kan göras mer tillgänglig genom t ex enkel text, symboleroch bilder.
  • I FiNA - projektet arbetar vi tillsammans med grupper av personer med funktionsnedsättning för att skapa förutsättningar för regelbunden vistelse i naturen.

Aktiviteter

  • I vårt kalendarium och i Utflyktsprogrammet finner du olika aktiviter i naturen.

Samarbete och projekt

  • Det finns en mängd aktörer i vårt län som arbetar med friluftsliv. Upplandsstiftelsen har ett friluftsnätverk kallat Friluftsgruppen. Vi samverkar på många olika vis med kommunerna, de ideella föreningarna m fl i olika projekt som gynnar friluftsliv. 


  Här får du veta allt om Upplandsleden-
  – drygt 50 mil av natur- och kulturupplevelser.


Besök Biotopia!

På Biotopia finns naturinformation, vackra utställningar och roliga aktiviteter!