Välkommen att fira det marina naturreservatet Björns skärgård 29/9

3._Fyrvaktarbostaden_Bjorn_2016_MA.jpg

Bildtext: Björns fyr står på ön Björn som ligger ute i havet i det marina naturreseratet. Firandet kommer att ske på kusten i anslutning till Fågelsundet.


NÄR: Lördagen den 29 september

PLATS: Fågelsundets naturstig och omgivningar, samling på parkeringen - följ skyltning

TID: Kl. 13 - 15.30

Tierps kommun har ett nytt naturreservat, Björns skärgård. Det är över 2000 ha stort och har unika värden. Det vill vi fira med kaffe och tårta!

Dagen börjar med att Jonas Nyberg från Tierps kommun och Anders Hedström, ordförande i Upplandsstiftelsen hälsar välkomna och berättar om bildandet av reservatet. Efter kaffe och tårta finns möjlighet att följa med på guidad tur då vi berättar mer om naturen i området. Vi kommer också att ha barnaktiviteter och möjlighet att titta på fåglar i tubkikare.

PROGRAM
Kl. 13.00 - 13.30: Välkomsttal och fika
Kl. 13.30 - 14.30: Guidning på naturstigen
Kl. 13.30 - 15.30: Lär dig mer om sjöfåglar
Kl. 13.30 - 15.30: Barnaktivitet
Kl. 14.30 - 15.30: Guidning på naturstigen

Välkomna!


» Tillbaks till fler aktiviteter