Tillgänglig natur i Uppsala län

Ung person i rullstol fiskar

Tillgänglighet innebär både hårdgjort underlag och tydlig information

Vi jobbar med tillgänglighet både ute i våra områden, men även i form av information. För oss är det självklart att det ska finnas platser dit man kan åka för att vandra, fiska eller ha pick-nick även för dig som är rörelsehindrad eller har barnvagn. Därför arbetar vi med tillgänglighet på plats i några av våra områden. Men det är även viktigt med detaljerad information inför besöket. Vill du ha mer detaljerad information innan du åker ut i naturen? Det hittar du på följande länkar:


Åtta fysiskt tillgängliga platser i Uppsala län

1. Fiskebryggan i Billhamn, Billudden, Älvkarleby

2. Strömabadet, Tierp

3. Krutudden, Östhammar

4. Kyrkspången, Heby

5. Vårdsätra strandpromenad, Uppsala

6. Gredelby hagar, Knivsta

7. Hjälstaviken, Enköping

8. Kvarnkojan i Granåsen, Håbo

Kontakt

Eva Arnemo 070 611 60 48

Sara Beckman 070 586 03 21