Sweden  English 

Etapp 1:0, Studenternas IP-Sunnersta 11,5 km

200219e_Utflykt_FINA_Upplandsleden_Gula_Stigen_Hammarby_600px.jpg
Stadsnära vandring som passar för många! (obs endast delar av etappen är tillgänglig med rullstol)

Längd: 11,5 km
Start: Studenternas IP
Slut: Sunnersta friluftsområde
Service: grillplats på Kronåsen, Lyssnaängsbadet, Sunnerstabadet samt vid Sunnerstaåsens friluftsområde. Även café, skidbacke, uthyrning, toa mm vid friluftsområdet.
Vatten: i kran på Lyssnaängens badplats, från maj till augusti
Underlag: ojämn skogsstig, tillgängliggjort underlag, grusad skogsstig
Naturtyp: blandskog, tallskog, betesmarker, sjöstrand

Tänk att vandra över en mil genom varierad natur och ändå inte lämna staden! Etappen följer Gula stigen från Studenternas i centrala Uppsala till Sunnersta invid Mälarens strand. Du vandrar bland annat uppe på Uppsalåsen, mellan tallstammar, över betesmarker och in i en lummig ravin. 

Hela etapp-beskrivningen:  Naturkartan.se

Utplacering_fonsterfallor_i_Kronparken_Par_o_Joel_Hallqvist_20160429l_webben_GA_.jpg
Etappen leder in bland 350-åriga tallar i Kronparken. Foto: Upplandsstiftelsen


Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.
Digital karta finns på Naturkartan.se

Parkering

Parkering finns vid alla etappstarter och etappslut utom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).