Samarbete kring information vid värdefulla fjärilsområden

Åtgärdsprogram för hotade arter - Information fjärilslokaler - ctl00_cph1_mainimg
Bastardsvärmare. Foto: Jan-Olov Björklund

Sammanfattning

Samarbetet syftar till att ta fram och sätta upp information om några av länets fjärilsarter som omfattas av Åtgärdsprogrammet för hotade arter. Detta görs genom att platsspecifika skyltar tas fram i form av ett blädderblock, som innehåller information om områdets skötsel samt ovanliga och vanliga fjärilsarter. Skyltar kommer sättas upp på 10 olika platser i länet.

 

Projektperiod

2010-2013

 

Finansiering

Medel från Åtgärdsprogram för hotade arter via Länsstyrelsen i Uppsala län och Upplandsstiftelsen

 

Parter

Länsstyrelsen i Uppsala län och Upplandsstiftelsen

 

Del av län det berör

Hela Uppsala län

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Elisabet Odhult