Styrgrupp

Styrgruppen för Smultronställen i naturen 2019
Karolina Vessby, Upplandsstiftelsen (ordf)
Anett Persson, Håbo kommun
Josefin Edling,, Knivsta kommun
Gunilla Ström, Tierps kommun
Agneta Säfsten, Uppsala kommun
Maria Hedberg, Älvkarleby kommun
Peter Jansson, Östhammars kommun
Camilla Winqvist, Heby kommun