Styrgrupp

Styrgruppen för Smultronställen i naturen 2014
Karolina Vessby, Upplandsstiftelsen (ordf)
Jan Lundqvist, Upplandsstiftelsen
vakant, Håbo kommun
Runa Krehla, Knivsta kommun
Taija Lindfors, Tierps kommun
Agneta Säfsten, Uppsala kommun
Maria Hedberg, Älvkarleby kommun
Peter Jansson, Östhammars kommun

Camilla Winqvist, Heby kommun