Pressrum

Hummelfjard_invigning2.JPG
Foto: Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson

Välkommen till Upplandsstiftelsen pressrum

Här finner du våra pressmeddelanden, fria bilder och logotyper. Nyheter som inte är pressmeddelanden samlas under "Aktuellt". Rapporter, nyhetsbrev och annat tryckt material finner du under "Publikationer".

Kontaktpersoner (om inte annat anges)

Björn-Gunnar Lagström, vd

Nic Kruys, Naturvårdschef

Karolina Vessby, Friluftschef