Naturvårdspris

IMG_0015.jpg
Föreningen Tegelsmorasjön tilldelades Upplandsstiftelsens naturvårdspris 2018 för sitt arbete med att restaurera Kyrksjön vid Tegelsmora kyrka.

Vem är värd Upplandsstiftelsens naturvårdspris?
Känner du någon eller några som du tycker gjort stora insatser för naturvården i länet? Nominera dem till vårt pris.

Varannat år delar vi ut ett naturvårdspris. Priset tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gjort betydande insatser för den uppländska naturen. Prissumman, som utgör 15 000 kr, kan delas av högst två pristagare.


Nästa tillfälle att föreslå pristagare

Nominera en naturvårdspristagare före sista februari 2020. 

Vi är glada om du använder vår digitala blankett nedan. Du kan också kontakta oss på 018-611 62 71.

Här kan du nominera pristagare genom digital blankett.