Naturvårdspris

20160601_Naturvardspris_IngaBritt_700px_webben.jpg
Inga-Britt Persson tilldelas Upplandsstiftelsens naturvårdspris 2016 för sina insatser för naturen runt Nedre Dalälven och engagemang i Gröna Kunskapshuset. Foto: Gillis Aronsson

Vem är värd Upplandsstiftelsens naturvårdpris?
Känner du någon eller några som du tycker gjort stora insatser för naturvården i länet? Nominera dem till vårt pris.

Varannat år delar vi ut ett naturvårdspris. Priset tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gjort betydande insatser för den uppländska naturen. Prissumman, som utgör 15 000 kr, kan delas av högst två pristagare.


Nästa tillfälle att föreslå pristagare

Nominera en naturvårdspristagare före sista februari 2018. 

Vi är glada om du använder vår digitala blankett nedan. Du kan också kontakta oss på 018-611 62 71.

Här kan du nominera pristagare genom digital blankett.