Naturvårds- och friluftspris

20160601_Naturvardspris_IngaBritt_700px_webben.jpg
Inga-Britt Persson tilldelas Upplandsstiftelsens naturvårdspris 2016 för sina insatser för naturen runt Nedre Dalälven engagemang i Gröna Kunskapshuset. Foto: Gillis Aronsson

Vem är värd Upplandsstiftelsens naturvårds- eller friluftspris? Känner du någon eller några som du tycker gjort stora insatser för naturvård och friluftsliv i länet? Nominera dem till något av våra priser.

Varje år delar vi ut ett naturvårds- eller friluftspris. Priset tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gjort betydande insatser för den uppländska naturen eller för att främja friluftslivet i Uppsala län. Prissumman, som utgör 15 000 kr, kan delas av högst två pristagare.

 

2014 delade vi ut friluftspris. 

2016 delar vi ut naturvårdspris. 

Nästa tillfälle att föreslå pristagare

Nominera en naturvårdspristagare före sista februari 2016. 

Vi är glada om du använder vår digitala blankett nedan. Du kan också kontakta oss på 018-611 62 71.

Här kan du nominera pristagare genom digital blankett.