Naturens år - tema Ekosystemtjänster 2015–2017

Svampplockning_Gasholmens_NR_19960913a2_webb_GA.jpg
Ekosystemtjänster bidrar bland annat till människors välbefinnande. Foto: Gillis Aronsson

Ett moget äpple, rent vatten att dricka, virke, syret i luften och skönhetsupplevelser i naturen är exempel på ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är de tjänster som naturens ekosystem ger till människan och som bidrar till människors välbefinnande. Ekosystemtjänster är en viktig förutsättning för mänskligt liv, men vi är inte alltid medvetna om deras värde och vad som påverkar dem.

Mycket av det arbete som vi på Upplandsstiftelsen gör kan kopplas till ekosystemtjänster; naturupplevelse, biologisk mångfald, skydd av habitat, friluftsliv, vattenrening, mental och fysisk hälsa mm. Vi är en aktiv part i Region Uppsalas miljöprogram.Genom vårt utökade folkhälsouppdrag från Region Uppsala arbetar vi även mer aktivt med folkhälsa kopplat till naturen. Under 2017 kommer vi dessutom arbeta fram en skrift om ekosystemtjänster kopplad till vår verksamhet.

Vikten av ekosystemtjänster betonas bland annat i den strategiska planen för biologisk mångfald. Beslutet togs i Nagoya 2010, inom FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD). Enligt planen framhålls ekosystemtjänsternas betydelse både ur ekonomisk- och social synvinkel. Syftet med värdering av ekosystemtjänster är inte att sätta prislappar på naturen för sakens skull, utan för att bättre förstå de komplexa samband som ligger till grund för ekosystemens viktiga funktioner och processer, och hur de kommer till nytta för människor.

Välkomna att lära mer om ekosystemtjänster 2017!

 

naturens_2013_a.jpg

Nätverket Naturens år

Nätverket Naturens år samlar ett trettiotal aktörer i en nationell samverkan för naturen. Tema för Naturens år 2015–2017 är ekosystemtjänster. Under dessa år fokusera nätverket på att öka kunskapen inom organisationerna i Naturens år vad gäller begreppet ekosystemtjänster. Vill du veta vilka fler organisationer som deltar i nätverket Naturens år?

Läs mer på CNVs hemsida