Vi söker en ny naturvårdschef

Annons_Naturvardschef_80x65_webb.jpg

Beskrivning av tjänsten och önskade kvalifikationer

Upplandsstiftelsen
Upplandsstiftelsen bildades 1972 med syftet att verka för bevarande och skötsel av den uppländska naturen och för att främja länsinvånarnas friluftsliv. Våra huvudmän är Region Uppsala samt länets åtta kommuner.

Arbetet leds av Upplandsstiftelsens styrelse som i sin tur utser ett mera operativt arbetsutskott. Styrelsens ledamöter består av förtroendevalda representanter från länets kommuner och Region Uppsala.

Vd ansvarar för kansliet och det arbete som utförs. Upplandsstiftelsens verksamhet är organiserad i tre ämnesfält, naturvård, förvaltning och friluftsliv med vardera ansvarig chef eller samordnare. Åtta personer arbetar inom naturvården och är underställda naturvårdschefen. 

Vi driver en mängd olika projekt med inriktning att främja förutsättningarna för flora och fauna. Vi samverkar med många olika parter och har ofta möjligheter till extern finansiering av våra projekt. Vi förvaltar 45 naturområden som är utspridda över hela länet. De flesta är naturreservat. Sammantaget ingår ca 10 000 ha mark- och vattenområden i stiftelsens innehav. Vi äger drygt 100 byggnader. 

Arbetsuppgifter
Naturvårdschefens övergripande ansvar är att planera, leda och genomföra naturvårdsarbetet inom Upplandsstiftelsen. Detta genomförs i nära samverkan med den kunniga och erfarna personalen och i samråd med vd.

Naturvårdschefen ansvarar för framtagande av verksamhetsplan, budget och flerårsplan. Personalansvar och arbetsledning ingår i uppgiften. Naturvårdschefen är föredragande för styrelsen i naturvårdsfrågor. 

Upplandsstiftelsens verksamhetsfält inom naturvård
Upplandsstiftelsen arbetar för att främja förutsättningarna för växter, djur och naturmiljöer inom Uppsala län. Våra insatser berör skogsmark, kulturlandskap, kust- och skärgårdsmiljöer, sjöar, vattendrag och våtmarker. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant naturvetenskaplig högskoleutbildning, helt eller delvis med biologisk inriktning. Du har flerårig erfarenhet av naturvårdsarbete. Tidigare arbete som chef med ansvar för budget, personal och arbetsledning är meriterande. En stor del av stiftelsens naturvårdsarbete bedrivs i projektform varför tidigare arbete i projektverksamhet värderas högt. 

Vi ser att du är kreativ, självständig, lyhörd och ordningsam samt har god samarbetsförmåga och lätt för att knyta kontakter och utveckla nätverk. Tjänsten innebär många kontakter med främst myndigheter, markägare och entreprenörer varför god förmåga att kommunicera och uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska är en förutsättning.   

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för arbetet.

Tjänsten kräver B-körkort.

Tjänstens benämning
Naturvårdschef 

Anställningsform
Tillsvidare, 100 % 

Placering i organisationen
Befattningen är underställd verkställande direktören. 

Frågor om tjänsten
Besvaras av Björn-Gunnar Lagström, vd, 070-586 83 42. 

Ansökan
Sänd din ansökan, gärna digitalt, till 

naturvard@upplandsstiftelsen.se

alternativt 

Upplandsstiftelsen
Kristina Törnblom
751 85 Uppsala 

Sista ansökningsdag
måndag 5 november 2018.


Ansökan
Sänd din ansökan, gärna digitalt, till 

naturvard@upplandsstiftelsen.se

alternativt

Upplandsstiftelsen
Kristina Törnblom
751 85 Uppsala 

Sista ansökningsdag
måndag 5 november 2018.

Arbetsbeskrivning för tjänsten hittar du i menyn.