Vi söker en förvaltare med ansvar för fastigheter, friluftsanordningar och Upplandsleden

om stiftelsen - Ledig tjänst - ctl00_cph1_mainimg

Beskrivning av tjänsten och önskade kvalifikationer

Upplandsstiftelsen
Upplandsstiftelsen bildades 1972 med syftet att verka för bevarande och skötsel av den uppländska naturen och för att främja länsinvånarnas friluftsliv. Våra huvudmän är Region Uppsala samt länets åtta kommuner.

Arbetet leds av Upplandsstiftelsens styrelse som i sin tur utser ett mera operativt arbetsutskott. Styrelsens ledamöter består av förtroendevalda representanter från länets kommuner och Region Uppsala.

Vi driver en mängd olika projekt med inriktning att främja förutsättningarna för flora och fauna. Vi samverkar med många olika parter och har ofta möjligheter till extern finansiering av våra projekt. Vi förvaltar 47 naturområden som är utspridda över hela länet. De flesta är naturreservat. Sammantaget ingår ca 10 000 ha mark- och vattenområden i Upplandsstiftelsens innehav. 

Arbetsuppgifter
Förvaltaren ska arbeta med underhåll, investeringar och förvaltning av Upplandsstiftelsens byggnader, anläggningar och friluftsanordningar. Förvaltaren ska även medverka i/leda andra projekt/verksamheter inom naturvård, friluftsliv och områdesförvaltning på Upplandsstiftelsen inklusive Upplandsleden.

Följande arbetsuppgifter ingår i tjänsten:

 • Underhåll- och investeringsplaner, inklusive regelbunden besiktning av byggnader.
 • Projektledning av nybyggnation och underhåll av befintliga anläggningar, friluftsanordningar och leder.
 • Utveckling av Upplandsstiftelsens friluftsanordningar som leder, fågeltorn, parkeringar, toaletter, spänger, vindskydd t ex genom projektverksamhet.
 • Ekonomi, uppföljning

Kvalifikationer

Vi vill att du ska ha:

 • Högskoleutbildning eller motsvarande inom teknik, naturvetenskap, skog eller lantbruk       alternativt kvalificerad yrkesutbildning med inriktning mot byggnad och fastighet.
 • Erfarenhet av ekonomiskt ansvar, projektledning/arbetsledning, upphandling och    redovisning.
 • Erfarenhet av fastighetsförvaltning, inklusive byggprocessen samt byggbranschens lagar, förordningar och avtal.
 • Intresse och erfarenhet av arbete med naturvård, friluftsliv och folkhälsa.
 • God samarbetsförmåga och vilja att utveckla och delta i Upplandsstiftelsens verksamheter.
 • B-körkort.
 • God förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska.

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av byggnadsvård och kulturhistoriska miljöer.

Tjänsten innebär samverkan med många aktörer och du behöver vara självgående och drivande som person och ha god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Tjänstens slutliga utformning kan komma att anpassas utifrån huvudkandidatens kvalifikationer.

Tjänstebeskrivning
Stiftelsen har ca 100 byggnader som finns i våra naturområden och inom våra anläggningar. En stor del av tjänsten omfattar arbete på de tre större anläggningarna: Rävstens stugby, Ängskärs havscamping och Rullsands havsbad och camping. Tjänsten innebär mycket samverkan med arrendatorerna för dessa anläggningar. Den innebär även projektledning av bygg, mark- och anläggningsprojekt inklusive förstudier, kalkyler, projektering, tillstånd, genomförande och uppföljning.

I stiftelsens övriga 47 naturområden finns 30 byggnader av olika karaktär t ex torp, raststugor, bostadshus, lador, hamnar, fågeltorn mm. I tjänsten ingår tillsyn och underhåll av byggnader. Upplandsstiftelsen driver många projekt för att utveckla tillgängligheten i naturområdena. Detta innebär exempelvis byggnation av parkeringar, rastplatser, vindskydd, toaletter och fågeltorn där förvaltaren har en viktig roll.

Upplandsstiftelsen är huvudman för Upplandsleden, 50 mil led i Uppland. Stiftelsen har ansvar för anläggning och investeringar kring leden, vi gör också omdragningar och nyanläggning av led och bygger olika typer av anläggningar t ex spänger och vindskydd. Projektledning av arbetet kommer att utgöra en del av förvaltartjänsten.

Tjänstens benämning
Förvaltare

Anställningsform
Tillsvidaretjänst som inleds med provanställning, 100 % 

Placering i organisationen
Befattningen är underställd verkställande direktören. Kontor i Uppsala, arbete i hela länet.

Frågor om tjänsten

 • Friluftsanordningar: Martin Amcoff, tfn: 070-586 82 16
 • Fastigheter, anläggningar: Elisabet Odhult, tfn: 070-586 31 25
 • Upplandsleden: Karolina Vessby, tfn: 070-511 69 94
 • Facklig representant (SACO): Per Stolpe, tfn: 070-586 04 98

Ansökan
Sänd din ansökan, gärna digitalt, till:

E-post: forvaltare@upplandsstiftelsen.se

alternativt 

Upplandsstiftelsen
751 85 Uppsala 

Sista ansökningsdag
Söndagen den 22 mars 2020

Ansökan
Sänd din ansökan, gärna digitalt, till 

forvaltare@upplandsstiftelsen.se

alternativt

Upplandsstiftelsen
751 85 Uppsala 

Sista ansökningsdag
Söndagen den 22 mars 2020.