Din väg: »

Kontakta oss

Spillkraka_19790516a_webben_GA_.jpg
Foto: Gillis Aronsson

Kontakta oss

Telefon kansli: 018-611 62 71                                                                                                            
E-postadress
: info@upplandsstiftelsen.se
Information om Upplandsleden:
070-611 60 70

Direktnummer hittar du under personal i menyn till vänster. OBS att de flesta hos oss nu enbart har mobiltelefon. E-post till person: fornamn.efternamn@upplandsstiftelsen.se

Adresser

Besök och leveransadress: Regionens hus, Storgatan 27, 753 31 Uppsala

Postadress:  751 85 Uppsala

Fakturaadress: FE 81 Box 6363, 751 35 Uppsala, Ref. nr (USxxxxxxx)

eller ekonomi@upplandsstiftelsen.se

Tips för fakturering
Vi har elektronisk fakturahantering vilket ställer krav på att vissa uppgifter måste finnas med på fakturan. Skriv alltid fakturaadressen på själva fakturan (oavsett om du mejlar eller postar): Upplandsstiftelsen, FE 81, Box 6363, 751 35 Uppsala Ref. nr (USxxxxxxx)

Referensnummer måste alltid anges som Ref. nr  (USxxxxxxx) där x är siffror som anger vår referensperson). Fråga den du har kontakt med vilket referensnummer som ska användas.
Allt som skickas till fakturaadressen scannas in. Skicka därför helst bara en faktura per brev/e-post. 

Här kan du läsa mer om vad som måste finnas angivet på fakturan. Information från Skatteverket.

Här finns referensnummer till personal på Upplandsstiftelsen.

Vårt Organisationsnr, Plus- och Bankgiro samt Swish

Org nr: 817000-7093
PlusGiro: 17 44 95-2
Bankgiro: 943-0919
Swish nr: 123 676 31 06

Skriv ut 

Om tillgängligheten på webbplatsen
Det här dokumentet beskriver hur www.upplandsstiftelsen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsredogörelse för Upplandsstiftelsens webbplats