Just nu...

IMG_1858.jpg
Foto: Emelie Runfeldt

....har skolbarn och allmänhet fått lära känna våra tätortsnära åar och vattendrag genom vattendagar i flera av länets tätorter. Upplandsstiftelsen har tillsammans med Biotopia, Länsstyrelsen och kommunerna arrangerat dagar där man visat fisk och småkryp.
UNT´s reportage från Tämnaråns dag i Karlholm