Just nu...

IMG_3300.JPG

...pågår arbetet med att återskapa våtmarken Gölarna strax nordost om Fagerviken på Hållnäshalvön. Våtmarken kommer åter att bli en fungerande lek- och uppväxtmiljö för kustfisk som gädda och abborre. Vilket även gynnar födosökande fåglar som skräntärna som häckar vid närliggande Björns skärgård. Våtmarken ska redan till våren vara klar för att ta emot rastande fåglar och leksugna fiskar.

Arbetet är ett samarbete mellan Tierps kommun, markägaren Korsnäs Billerud, Sportfiskarna och Upplandsstiftelsen och finansieras via LONA våtmark och WWF.

IMG_3294.jpg IMG_3279.jpg