Just nu...

IMG_6688.jpg

...håller man på att fräsa strandängen i den sydöstra delen av Wikparken. Området ligger precis söder om äppellunden, och ingår i en större betesfålla. Strandängen som restaureras är ca. 1 hektar stor. Alltså inte så speciellt stort, men med fortsatt bete gynnar det förhoppningsvis flera fågelarter, t.ex. tofsvipa, enkelbeckasin och grågås.