Just nu...

FrihuggningEkarLanna2017_PE.jpg
Foto: Pär Eriksson

...finner du oss i Länna-Almungetrakten där vi via projekt Länna eklandskap ger gamla ekar nytt ljus genom att hugga bort sly och granar. Arbetet sker i samverkan med markägaren Holmen skog och med hjälp av pengar från Åtgärdsprogram för värdefulla träd hos Länsstyrelsen.

Läs mer om ELP Länna