Just nu...

Tradbeskarning_Wik.jpg

...håller vi på med säkerhetsbeskärning av riskträd utmed stigarna i Wikparken. Vi har anlitat arborister som tar ner döda grenar och träd på ett skonsamt sätt, d.v.s. att man inte i onödan slår sönder andra träd och buskar vid fällning. Dessutom skapar arboristerna högstubbar av träd som inte behöver fällas helt och hållet, och som förhoppningsvis kan stå kvar och göra naturvårdsnytta för hackspettar och ovanliga skalbaggar och svampar under lång tid.