Ekonomiskt stöd

om stiftelsen - Ekonomiskt stöd - ctl00_cph1_mainimg
Foto: Stina Lindblad

Arbetar du med utomhuspedagogik? Behöver du en mindre summa för att kunna göra det du vill? Då kan du söka pengar hos oss

Under 2019 ges endast stöd för utomhuspedagogisk verksamhet i skola och föreningsliv.

Enligt preliminär budget för  2019 finns 30 000 kr för ekonomiskt stöd. Medlen delas vanligen ut som mindre summor spridda på en flera projekt.

Under 2019 kommer inget stöd att tilldelas naturvårds- och friluftsåtgärder.

Åtgärder som inte kan få stöd

  • Större investeringar i anläggningar.
  • Kommersiell verksamhet.
  • Tävlingsinriktade aktiviteter.
  • Åtgärder utanför Uppsala län.
  • Löner eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst


Nästa ansökningstillfälle är senast sista februari 2019

Använd helst den digitala ansökningsblanketten nedan. Det går också bra att skicka brev eller mejla, titta i den digitala blanketten så ser du vilken information vi behöver.

Adress till Upplandsstiftelsen:
Box 26074
750 26 Uppsala

E-post: info@upplandsstiftelsen.se 

Ansökningsblankett finns här

Regler

Här hittar du reglerna för ekonomiskt stöd.