Sweden  English 
20181023

Upphandling av tjänstekoncession för drift av Ängskärs havscamping

Annons_upphandling_Angskar_80x65_.jpg

Upphandling av tjänstekoncession för drift av Ängskärs havscamping pågår.

Förfrågningsunderlag rekvireras från länken nedan: 

https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyqqpalnx&GoTo=Docs

Anbud skickas till upphandling@upplandsstiftelsen.se

Anbudstidens utgång
Anbudet ska vara inlämnat senast den 18 november 2018.Tillbaka till nyhetsarkivet